მაქსიმალური სიმძლავრე
სამმაგი რეჟიმის ლაზერული სისტემა


ALMA-Q არის მძლავრი, ნეოდიუმის (Nd:YAG) ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული ლაზერული პლატფორმა. ერთ უნივერსალურ დანადგარში ინტეგრირებულია სამი სხვადასხვა რეჟიმი - Q-Switched (3-7 ნანოწამამდე), გრძელიმპულსოვანი და კვაზი-გრძელიმპულსოვანი ნეოდიუმის ლაზერი.

ALMA-Q მისი სიმძლავრის და უნივერალურობის გათვალისწინებით, დღევანდელ დღეს წარმოადგენს უალტერნატივო, ყველაზე ინოვაციურ  და მრავალფუნქციურ ლაზერულ პლატფორმას ფართო სპექტრის ესთეტიკური და დერმატოლოგიური პროცედურების ეფექტურად შესასრულებლად.  ALMA-Q წარმოგიდგენთ ექსკლუზიური ტექნოლოგიების კასკადს, როგორებიც არის ორმაგი პულსაციის რეჟიმი, რაც საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ უპრეცენდენტო სიმძლავრე 2000მჯ (მილიჯოული) თითოეულ იმპულსზე, განსაკუთრებულად მოკლე ხანგრძლივობის იმპულსი 7ნწმ (ნანოწამი), უნიკალური ტექნოლოგიური ინოვაციები, სიღრმის კონტროლი და მაქსიმალურად აკურატული ფრაქციული მეთოდი. ამასთან ერთად ერთ უნიკალურ სისტემაზე მოწოდებულია 2 მძლავრი ნეოდიუმის ტექნოლოგია, გრძელ ტალღოვანი და კვაზი-გრძელიმპულსოვანი 1064ნმ ტალღის სიგრძის მქონე Nd:YAG ლაზერული ბუნიკები.


რა შეუძლია ALMA Q-ს:


•    პიგმენტური ლაქების მკურნალობა - მაღალი სიმძლავრის Q-Switched Nd:YAG 1064ნმ ლაზერული ბუნიკი გამოიყენება ღრმა პიგმენტური ლაქების აღმოსაფხვრელად, ხოლო 532ნმ ტალღის სიგრძის მქონე ბუნიკი ახორციელებს ზედაპირული პიგმენტური ლაქების ეფექტურ მოცილებას.
•    ტატუს მოცილება
•    კანის რემოდელირება / გაახალგაზრდავება
•    სისხლძარღვოვანი ბადეების აღმოფხვრა
•    კარბონის პილინგი

 

 

 

 

ნახეთ ALMA Q-ს ვიდეო პრეზენტაციები

 

 

 

 

 

ALMA Q-ს უპირატესობები


კომბინაციური ტექნოლოგიები - საუკეთესო შედეგების მისაღებად. ტალღის სიგრძის არჩევანი - სხვადასხვა შეფერილობის ტატუს ეფექტურად მოსაცილებლად.
   

ორმაგი პულსაციის ტექნოლოგია - მაქსიმალური სიმძლავრე

უნიკალური სიღრმის კონტროლის მექანიზმი - ზუსტი და აკურატული პროცედურის შესასრულებლად

   

კანის აკურატული ფრაქცირება - ფართო სპექტრის მანიპულაციების შესასრულებლად

უსაფრთხო და ეფექტური - ნებისმიერი ტიპის კანზე სამუშაოდ, მათ შორის ფაქიზ და მგრძნობიარი ზონებზე

ALMA Q-ს ტექნოლოგიური შესაძლებლობები

Q-Switched ლაზერი

მაღალი სიმძლავრის Q-Swiched ლაზერი დღევანდელ დღეს წარმოადგენს ყველაზე ეფექტურ მეთოდს ბუნებრივი და ხელოვნურად გაჩენილი პიგმენტაციების სამკურნალოდ. აღნიშნული მეთოდი ახდენს ქსოვილზე მიზნობრივ მოქმედებას, შესაბამისად გარემომცველი ქსოვილები რჩება ინტაქტური და გვერდითი ეფექტების რისკი მინიმალურია. ALMA Q-ს ფრაქციული შესაძლებლობები ზრდის Q-Switched ლაზერული ბუნიკის შესაძლებლობებს, აღებს რა კარს დამატებითი მანიპულაციებისთვის, რომელთა მეშვეობითაც ეფექტურად უმკურნალებთ კანზე არსებულ სხვადასხვა სახის დეფექტებს, რომლებიც ჩნდებიან სიბერის პროცესთან ერთად.

მაღალი ინტენსივობის ლაზერული ტექნოლოგია, განსაკუთრებით მოკლე ნანოწამიერი იმპმულსების გამოტყორცნით ახორციელებს ფოტოაკუსტიკური შოკური ტალღების გადაცემას მიზნობრივ ქსოვილზე. აღნიშნული მეთოდით ხდება კანში კონტროლირებადი ჩანაჭდევების გაკეთება მექანიკური Q-Switched ეფექტით. ლაზერული ტალღის მოცემული მოქმედების მექანიზმი უზრუნველყოფს ოპტიმალური შედეგების მიღებას სხვადასხვა კლინიკურ შემთხვევებში. არ იწვევს გარემომცველი ქსოვილების თერმულ დაზიანებას ან კოაგულაციას.

 

ერთი ან ორმაგი პულსაციის ტექნოლოგიები

ALMA-Q გთავაზობთ ენერგიის მიწოდების ორ რეჟიმს - ერთმაგი ან ორმაგი პულსაციის რეჟიმები. ორმაგი პულსაციის ტექნოლოგია, შლის ლაზერულ სხივს ორ თანმიმდევრულ იმპულსად, ამცირებს მწვერვალოვან სიმძლავრეს, თუმცა სამიზნე ქსოვილს გადასცემს მაქსიმალურ ენერგიას (2ჯოული თითოეულ იმპულსზე). ბრტყელი ზიდაპირით ლაზერული იმპულსის გამოტყორცნა, უზრუნველყოფს ჰომოგენური მანიპულაციის ჩატარებას, ეპიდერმისზე თერმული დაზიანების რისკის გარეშე. ორივე, ერთმაგი და ორმაგი პულსაციის ტექნოლოგია მოწოდებულია, როგორც 1064ნმ ასევე 532ნმ ტალღის სიგრძის მქონე ბუნიკებისთვის.


ოთხი განსხვავებული ტალღის სიგრძე

ALMA-Q გთავაზობთ ოთხ განსხვავებულ ლაზერული ტალღის სიგრძეს, რომლებიც მიზნობრივად მოქმედებენ ტატუში არსებულ სხვადასხვა შეფერილობის პიგმენტზე. მაღალი სიმძლავრის 1064ნმ ტალღის სიგრძის მქონე ლაზერი იდეალურია მუქი ფერის ტატუს მოსაცილებლად, 532ნმ კი გამოიყენება ღია ფერის ტატუების შემთხვევაში, მათ შორის - წითელი, სტაფილოსფერი, ყვითელი. 585ნმ ტალღის სიგრძის მქონე ბუნიკი მიზანში იღებს ცისფერ პიგმენტს, ხოლო 650ნმ იდეალურია მწვანე და ფირუზისფერი ტატუების მოსაშორებლად.

 

პიქსელ Q-Switched ლაზერი, სიღრმის აკურატული კონტროლით ხუთ სხვადასხვა დონეზე

ALMA გთავაზობთ ექსკლუზიური პიქსელ Q-Switched ლაზერულ ბუნიკს სიღრმის აკურატული კონტროლის მექანიზმით, რომლის მეშვეობითაც განახორციელებთ კანის კომპლექსურ გაახალგაზრდავებას. ლაზერული სხივის შეღწევადობის კონტროლი, საშუალებას აძლევს სპეციალისტებს კონკრეტული ჩვენებებიდან გამომდინარე განახორციელონ როგორც ღრმა ასევე ზედაპირული მანიპულაციები, იმის და მიხედვით თუ, რა ტიპის კანზე და სხეულის რა ზონაზე მუშაობენ. სხვადასხვა სიღრმის არჩევანი, ასევე მოწოდებულია ოპტიმალური შედეგების  მისაღებად, ერთსა და იმავე არეზე კომბინაციური მეთოდით მკურნალობისას.


კვაზი-გრძელიმპულსოვანი ნეოდიუმის ლაზერი (QLP)

კვაზი-გრძელიმპულსოვანი Nd:YAG ლაზერული ბუნიკი ახორციელებს სუბ-მილიწამამდე სიგანის იმპულსების მაღალი სიხშირით გენერირებას (5ჰც/წმ). შედეგად უზრუნველყოფს როგორც კანის გაახალგაზრდავებას ასევე მიკროვასკულარული ნადებების მოცილებას. QLP-ის ლაზერული სხივი აღწევს კანქვეშ ოპტიმალურ სიღრმეზე და უზრუნველყოფს ნეოკოლაგენეზის სტიმულირებას, შედეგად ხორციელდება მოშვებული კანის ეფექტური დაჭიმვა, უსაფრთხო და უმტკივნეულო პროცედურით. ამავდროულად იმპულსების განსაკუთრებულად მოკლე ხანგრძლივობა იდეალურს ხდის მას, მცირე ზომის სისხლძარღვოვანი ბადეების აღმოსაფხვრელად (50 მიკრონზე ნაკლები ზომის სისხლძარღვები)

გრძელიმპულსოვანი ნეოდიუმის ლაზერი (LP Nd:YAG)

ALMA-Q გთავაზობთ ინოვაციურ, გრძელიმპულსოვან Nd:YAG ლაზერულ ბუნიკს სხვადასხვა ტიპის ვასკულარული ნადებების აღმოსაფხვრელად. ლაზერული იმპულსის გაზრდილი ხანგრძლივობა, უზრუნველყოფს ლაზერული სხივის ღრმა პენეტრაციას კანქვეშ და გადასცემს მძლავრ თერმულ ეფექტს სამიზნე ქსოვილებზე. აღნიშნული ტექნოლოგია აუცილებელია იმ ღრმა დეფექტების კორექციისთვის რომელთა მიმართ მოკლე ლაზერული სხივი უძლურია.

 

 

 

ALMA Q-ს ბუნიკები

 

პიქსელ ბუნიკი:


უზრუნველყოფს კანის არააბლაციურ ფრაქცირებას პიქსელის ზომის პერფორაციების გაჩენით 7X7-ზე შაბლონით. გარემომცველი ქსოვილები ინტაქტურია. კანზე მიკრო ჩანაჭდევების გაკეთება  ამყარებს კოლაგენურ ბოჭკოებს და უზრუნველყოფს ნეოკოლაგენეზის სტიმულირებას, შედეგად ხდება დამუშავებული ზონის სრული გაახალგაზრდავება. მაქსიმალურად აკურატული და ზუსტი მანიპულაციის შესასრულებლად მოწოდებულია სიღრმის კონტროლის მექანიზმი, ხუთ სხვადასხვა დონეზე.

HomoGenius:


პიგმენტური ლაქების სამკურნალოდ და სხვადასხვა ტიპის ტატუს მოსაცილებლად. კვადრატული ფორმის ლაზერული სხივის მიმმართველი, უზრუნველყოფს დასამუშავებელი არეალის მაქსიმალურად ჰომოგენურ დაფარვას. მოწოდებულია 2 სხვადასხვა ზომით 3X3მმ და 5X5მმ. აღნიშნული ბუნიკის გამოყენება ასევე შესაძლებელია Q-Switched რეჟიმში.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ფოკუს ბუნიკი:


ინოვაციური ფოკუს ბუნიკი საშუალებას გაძლევთ აირჩიოთ 7 სხვადასხვა ზომის დამიზნების წერტილი: 1-7მმ-მდე. აღნიშნული ფუნქცის მეშვეობით თქვენ შეძლებთ სხვადასხვა სახის პიგმენტაციების აღმოფხვრას და მოაცილებთ სხვადასხვა შეფერილობის ტატუს. მისი გამოყენება შეიძლება Q-Switched, გრძელიმპულსოვან და კვაზი-გრძელიმპულსოვან რეჟიმებში.

   

კოლიმირებული ბუნიკი:


მოცემული ბუნიკი უზრუნველყოფს მინიმალური დისპერსიით (სხივის დაშლა), პარალერული ლაზერული სხივების გენერირებას, იმის და მიუხედავად თუ რა დისტანციიდან მოახდენთ ზემოქმედებას კანზე. ეს საშუალებას აძლევს სპეციალისტებს ჩაატარონ პროცედურა მუდმივი კონტაქტური გაგრილების გარეშე. ამასთან ერთად უზრუნველყოფს დასამუშავებელი ფართო არეების უკეთეს ვიზუალიზაციას, ხოლო 8 მილიმეტრიანი თავაკის წყალობით პროცედურა არის გაცილებით სწრაფი.  მისი გამოყენება შეიძლება Q-Switched, გრძელიმპულსოვან და კვაზი-გრძელიმპულსოვან რეჟიმებში.

           

Spectrum-Y & Spectrum-R ბუნიკები:


Spectrum ბუნიკები ზრდიან Q-Switched ლაზერული ბუნიკების შესაძლებლობებს, ვინაიდან გთავაზობთ ორ დამატებით ლაზერული ტალღის სიგრძეს. ისინი გამოიყენება რთული შეფერილობის მქონე ტატუების მოსაშორებლად. Spectrum-Y აპლიკატორი გამოიმუშავებს

   

VasQular: გრძელიმპულსოვანი ნეოდიუმის ლაზერი (1064ნმ)


სისხლძარღვებზე სელექტიური თერმული მოქმედებით, მოცემული ბუნიკი უზრუნველყოფს სხვადასხვა სიღრმის ვასკულარული ნადებების ეფექტურ მკურნალობას, მათ შორის: ტელეანგიექტაზიები, ჰემანგიომები და ფეხის მცირე ვენები. VasQular ბუნიკი იყენებს ინოვაციურ გრძელიმპულსოვან Nd:YAG ლაზერს, რომელიც ხასიათდება იმპულსის გრძელი ხანგრძლივობით. ოპტიამლური ზომის თავაკი კი უზრუნველყოფს იმ სისხლძარღვოვანი ნადებების მიზანში ამოღებას, რომელთაც ვერ ერევა Q-Switched ლაზერული სხივი.


 

 

 

 

 

 

 

მაქსიმალური სიმძლავრე
სამმაგი რეჟიმის ლაზერული სისტემა


ALMA-Q არის მძლავრი, ნეოდიუმის (Nd:YAG) ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული ლაზერული პლატფორმა. ერთ უნივერსალურ დანადგარში ინტეგრირებულია სამი სხვადასხვა რეჟიმი - Q-Switched (3-7 ნანოწამამდე), გრძელიმპულსოვანი და კვაზი-გრძელიმპულსოვანი ნეოდიუმის ლაზერი.

ALMA-Q მისი სიმძლავრის და უნივერალურობის გათვალისწინებით, დღევანდელ დღეს წარმოადგენს უალტერნატივო, ყველაზე ინოვაციურ  და მრავალფუნქციურ ლაზერულ პლატფორმას ფართო სპექტრის ესთეტიკური და დერმატოლოგიური პროცედურების ეფექტურად შესასრულებლად.  ALMA-Q წარმოგიდგენთ ექსკლუზიური ტექნოლოგიების კასკადს, როგორებიც არის ორმაგი პულსაციის რეჟიმი, რაც საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ უპრეცენდენტო სიმძლავრე 2000მჯ (მილიჯოული) თითოეულ იმპულსზე, განსაკუთრებულად მოკლე ხანგრძლივობის იმპულსი 7ნწმ (ნანოწამი), უნიკალური ტექნოლოგიური ინოვაციები, სიღრმის კონტროლი და მაქსიმალურად აკურატული ფრაქციული მეთოდი. ამასთან ერთად ერთ უნიკალურ სისტემაზე მოწოდებულია 2 მძლავრი ნეოდიუმის ტექნოლოგია, გრძელ ტალღოვანი და კვაზი-გრძელიმპულსოვანი 1064ნმ ტალღის სიგრძის მქონე Nd:YAG ლაზერული ბუნიკები.


რა შეუძლია ALMA Q-ს:


•    პიგმენტური ლაქების მკურნალობა - მაღალი სიმძლავრის Q-Switched Nd:YAG 1064ნმ ლაზერული ბუნიკი გამოიყენება ღრმა პიგმენტური ლაქების აღმოსაფხვრელად, ხოლო 532ნმ ტალღის სიგრძის მქონე ბუნიკი ახორციელებს ზედაპირული პიგმენტური ლაქების ეფექტურ მოცილებას.
•    ტატუს მოცილება
•    კანის რემოდელირება / გაახალგაზრდავება
•    სისხლძარღვოვანი ბადეების აღმოფხვრა
•    კარბონის პილინგი

 

 

 

 

ნახეთ ALMA Q-ს ვიდეო პრეზენტაციები

 

 

 

 

 

ALMA Q-ს უპირატესობები


კომბინაციური ტექნოლოგიები - საუკეთესო შედეგების მისაღებად. ტალღის სიგრძის არჩევანი - სხვადასხვა შეფერილობის ტატუს ეფექტურად მოსაცილებლად.
   

ორმაგი პულსაციის ტექნოლოგია - მაქსიმალური სიმძლავრე

უნიკალური სიღრმის კონტროლის მექანიზმი - ზუსტი და აკურატული პროცედურის შესასრულებლად

   

კანის აკურატული ფრაქცირება - ფართო სპექტრის მანიპულაციების შესასრულებლად

უსაფრთხო და ეფექტური - ნებისმიერი ტიპის კანზე სამუშაოდ, მათ შორის ფაქიზ და მგრძნობიარი ზონებზე

ALMA Q-ს ტექნოლოგიური შესაძლებლობები

Q-Switched ლაზერი

მაღალი სიმძლავრის Q-Swiched ლაზერი დღევანდელ დღეს წარმოადგენს ყველაზე ეფექტურ მეთოდს ბუნებრივი და ხელოვნურად გაჩენილი პიგმენტაციების სამკურნალოდ. აღნიშნული მეთოდი ახდენს ქსოვილზე მიზნობრივ მოქმედებას, შესაბამისად გარემომცველი ქსოვილები რჩება ინტაქტური და გვერდითი ეფექტების რისკი მინიმალურია. ALMA Q-ს ფრაქციული შესაძლებლობები ზრდის Q-Switched ლაზერული ბუნიკის შესაძლებლობებს, აღებს რა კარს დამატებითი მანიპულაციებისთვის, რომელთა მეშვეობითაც ეფექტურად უმკურნალებთ კანზე არსებულ სხვადასხვა სახის დეფექტებს, რომლებიც ჩნდებიან სიბერის პროცესთან ერთად.

მაღალი ინტენსივობის ლაზერული ტექნოლოგია, განსაკუთრებით მოკლე ნანოწამიერი იმპმულსების გამოტყორცნით ახორციელებს ფოტოაკუსტიკური შოკური ტალღების გადაცემას მიზნობრივ ქსოვილზე. აღნიშნული მეთოდით ხდება კანში კონტროლირებადი ჩანაჭდევების გაკეთება მექანიკური Q-Switched ეფექტით. ლაზერული ტალღის მოცემული მოქმედების მექანიზმი უზრუნველყოფს ოპტიმალური შედეგების მიღებას სხვადასხვა კლინიკურ შემთხვევებში. არ იწვევს გარემომცველი ქსოვილების თერმულ დაზიანებას ან კოაგულაციას.

 

ერთი ან ორმაგი პულსაციის ტექნოლოგიები

ALMA-Q გთავაზობთ ენერგიის მიწოდების ორ რეჟიმს - ერთმაგი ან ორმაგი პულსაციის რეჟიმები. ორმაგი პულსაციის ტექნოლოგია, შლის ლაზერულ სხივს ორ თანმიმდევრულ იმპულსად, ამცირებს მწვერვალოვან სიმძლავრეს, თუმცა სამიზნე ქსოვილს გადასცემს მაქსიმალურ ენერგიას (2ჯოული თითოეულ იმპულსზე). ბრტყელი ზიდაპირით ლაზერული იმპულსის გამოტყორცნა, უზრუნველყოფს ჰომოგენური მანიპულაციის ჩატარებას, ეპიდერმისზე თერმული დაზიანების რისკის გარეშე. ორივე, ერთმაგი და ორმაგი პულსაციის ტექნოლოგია მოწოდებულია, როგორც 1064ნმ ასევე 532ნმ ტალღის სიგრძის მქონე ბუნიკებისთვის.


ოთხი განსხვავებული ტალღის სიგრძე

ALMA-Q გთავაზობთ ოთხ განსხვავებულ ლაზერული ტალღის სიგრძეს, რომლებიც მიზნობრივად მოქმედებენ ტატუში არსებულ სხვადასხვა შეფერილობის პიგმენტზე. მაღალი სიმძლავრის 1064ნმ ტალღის სიგრძის მქონე ლაზერი იდეალურია მუქი ფერის ტატუს მოსაცილებლად, 532ნმ კი გამოიყენება ღია ფერის ტატუების შემთხვევაში, მათ შორის - წითელი, სტაფილოსფერი, ყვითელი. 585ნმ ტალღის სიგრძის მქონე ბუნიკი მიზანში იღებს ცისფერ პიგმენტს, ხოლო 650ნმ იდეალურია მწვანე და ფირუზისფერი ტატუების მოსაშორებლად.

 

პიქსელ Q-Switched ლაზერი, სიღრმის აკურატული კონტროლით ხუთ სხვადასხვა დონეზე

ALMA გთავაზობთ ექსკლუზიური პიქსელ Q-Switched ლაზერულ ბუნიკს სიღრმის აკურატული კონტროლის მექანიზმით, რომლის მეშვეობითაც განახორციელებთ კანის კომპლექსურ გაახალგაზრდავებას. ლაზერული სხივის შეღწევადობის კონტროლი, საშუალებას აძლევს სპეციალისტებს კონკრეტული ჩვენებებიდან გამომდინარე განახორციელონ როგორც ღრმა ასევე ზედაპირული მანიპულაციები, იმის და მიხედვით თუ, რა ტიპის კანზე და სხეულის რა ზონაზე მუშაობენ. სხვადასხვა სიღრმის არჩევანი, ასევე მოწოდებულია ოპტიმალური შედეგების  მისაღებად, ერთსა და იმავე არეზე კომბინაციური მეთოდით მკურნალობისას.


კვაზი-გრძელიმპულსოვანი ნეოდიუმის ლაზერი (QLP)

კვაზი-გრძელიმპულსოვანი Nd:YAG ლაზერული ბუნიკი ახორციელებს სუბ-მილიწამამდე სიგანის იმპულსების მაღალი სიხშირით გენერირებას (5ჰც/წმ). შედეგად უზრუნველყოფს როგორც კანის გაახალგაზრდავებას ასევე მიკროვასკულარული ნადებების მოცილებას. QLP-ის ლაზერული სხივი აღწევს კანქვეშ ოპტიმალურ სიღრმეზე და უზრუნველყოფს ნეოკოლაგენეზის სტიმულირებას, შედეგად ხორციელდება მოშვებული კანის ეფექტური დაჭიმვა, უსაფრთხო და უმტკივნეულო პროცედურით. ამავდროულად იმპულსების განსაკუთრებულად მოკლე ხანგრძლივობა იდეალურს ხდის მას, მცირე ზომის სისხლძარღვოვანი ბადეების აღმოსაფხვრელად (50 მიკრონზე ნაკლები ზომის სისხლძარღვები)

გრძელიმპულსოვანი ნეოდიუმის ლაზერი (LP Nd:YAG)

ALMA-Q გთავაზობთ ინოვაციურ, გრძელიმპულსოვან Nd:YAG ლაზერულ ბუნიკს სხვადასხვა ტიპის ვასკულარული ნადებების აღმოსაფხვრელად. ლაზერული იმპულსის გაზრდილი ხანგრძლივობა, უზრუნველყოფს ლაზერული სხივის ღრმა პენეტრაციას კანქვეშ და გადასცემს მძლავრ თერმულ ეფექტს სამიზნე ქსოვილებზე. აღნიშნული ტექნოლოგია აუცილებელია იმ ღრმა დეფექტების კორექციისთვის რომელთა მიმართ მოკლე ლაზერული სხივი უძლურია.

 

 

 

ALMA Q-ს ბუნიკები

 

პიქსელ ბუნიკი:


უზრუნველყოფს კანის არააბლაციურ ფრაქცირებას პიქსელის ზომის პერფორაციების გაჩენით 7X7-ზე შაბლონით. გარემომცველი ქსოვილები ინტაქტურია. კანზე მიკრო ჩანაჭდევების გაკეთება  ამყარებს კოლაგენურ ბოჭკოებს და უზრუნველყოფს ნეოკოლაგენეზის სტიმულირებას, შედეგად ხდება დამუშავებული ზონის სრული გაახალგაზრდავება. მაქსიმალურად აკურატული და ზუსტი მანიპულაციის შესასრულებლად მოწოდებულია სიღრმის კონტროლის მექანიზმი, ხუთ სხვადასხვა დონეზე.

HomoGenius:


პიგმენტური ლაქების სამკურნალოდ და სხვადასხვა ტიპის ტატუს მოსაცილებლად. კვადრატული ფორმის ლაზერული სხივის მიმმართველი, უზრუნველყოფს დასამუშავებელი არეალის მაქსიმალურად ჰომოგენურ დაფარვას. მოწოდებულია 2 სხვადასხვა ზომით 3X3მმ და 5X5მმ. აღნიშნული ბუნიკის გამოყენება ასევე შესაძლებელია Q-Switched რეჟიმში.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ფოკუს ბუნიკი:


ინოვაციური ფოკუს ბუნიკი საშუალებას გაძლევთ აირჩიოთ 7 სხვადასხვა ზომის დამიზნების წერტილი: 1-7მმ-მდე. აღნიშნული ფუნქცის მეშვეობით თქვენ შეძლებთ სხვადასხვა სახის პიგმენტაციების აღმოფხვრას და მოაცილებთ სხვადასხვა შეფერილობის ტატუს. მისი გამოყენება შეიძლება Q-Switched, გრძელიმპულსოვან და კვაზი-გრძელიმპულსოვან რეჟიმებში.

   

კოლიმირებული ბუნიკი:


მოცემული ბუნიკი უზრუნველყოფს მინიმალური დისპერსიით (სხივის დაშლა), პარალერული ლაზერული სხივების გენერირებას, იმის და მიუხედავად თუ რა დისტანციიდან მოახდენთ ზემოქმედებას კანზე. ეს საშუალებას აძლევს სპეციალისტებს ჩაატარონ პროცედურა მუდმივი კონტაქტური გაგრილების გარეშე. ამასთან ერთად უზრუნველყოფს დასამუშავებელი ფართო არეების უკეთეს ვიზუალიზაციას, ხოლო 8 მილიმეტრიანი თავაკის წყალობით პროცედურა არის გაცილებით სწრაფი.  მისი გამოყენება შეიძლება Q-Switched, გრძელიმპულსოვან და კვაზი-გრძელიმპულსოვან რეჟიმებში.

           

Spectrum-Y & Spectrum-R ბუნიკები:


Spectrum ბუნიკები ზრდიან Q-Switched ლაზერული ბუნიკების შესაძლებლობებს, ვინაიდან გთავაზობთ ორ დამატებით ლაზერული ტალღის სიგრძეს. ისინი გამოიყენება რთული შეფერილობის მქონე ტატუების მოსაშორებლად. Spectrum-Y აპლიკატორი გამოიმუშავებს

   

VasQular: გრძელიმპულსოვანი ნეოდიუმის ლაზერი (1064ნმ)


სისხლძარღვებზე სელექტიური თერმული მოქმედებით, მოცემული ბუნიკი უზრუნველყოფს სხვადასხვა სიღრმის ვასკულარული ნადებების ეფექტურ მკურნალობას, მათ შორის: ტელეანგიექტაზიები, ჰემანგიომები და ფეხის მცირე ვენები. VasQular ბუნიკი იყენებს ინოვაციურ გრძელიმპულსოვან Nd:YAG ლაზერს, რომელიც ხასიათდება იმპულსის გრძელი ხანგრძლივობით. ოპტიამლური ზომის თავაკი კი უზრუნველყოფს იმ სისხლძარღვოვანი ნადებების მიზანში ამოღებას, რომელთაც ვერ ერევა Q-Switched ლაზერული სხივი.


რას ამბობენ ექსპერტები

სერაფეტინ საროქოღლუ მედიცინის დოქტორი, დერმატოლოგი, სტამბოლი, თურქეთი

მე უკვე 20 წელია ჩემ პრაქტიკაში ვიყენებ მრავალ სხვადასხვა სახის ლაზერულ ტექნოლოგიას. თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ALMA-Q უდაოდ წარმოადგენს საუკეთესო ლაზერულ პლატფორმას მათ შორის რაც მე გამომიყენებია. იმპულსის ხანგრძლივობის ცვლილება: ნანოწამიერი, მიკროწამიერი და მილიწამიერ რეჟიმებში, საშუალებას მაძლევს იდეალურად მოვერგო ნებისმიერ კლინიკურ შემთხვევას, ერთი უნიკალური აპარატის მეშვეობით. ALMA-Q იდეალურია სხვადასხვა შეფერილობის ტატუს მოსაცილებლად, პიგმენტური ლაქების აღმოსაფხვრელად და კანის არაინვაზიური გაახალგაზრდავებისთვის. სიღრმის აკურატული კონტროლი, საშუალებას მაძლევს შევთავაზო პაციენტებს უსაფრთხო, უმტკივნეულო და მაქსიმალურად ეფექტური არააბლაციური ფრაქციული პროცედურები. და ბოლოს, ჩემი აზრით ნებისმიერი ასაკის პაციენტი, რომელიც სტუმრობს ჩემ კლინიკას, უმეტეს შემთხვევაში ALMA Q-ს პროცედურების კანდიდატია.

კლინიკური სურათები

გსურთ დაიწყოთ ბიზნესი
ესთეტიკის სფეროში 0,00 ინვესტიციით?
ჩვენი ექსპერტები ყველა კითხვაზე გიპასუხებენ