სიზუსტის ძალა!


მოწინავე ტექნოლოგიები ყველყურცხვირის და პირის ღრუს პროცედურებისთვის!


ENTelligence-ი არის CO2 ლაზერულ ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული მაღალტექნოლოგიური დანადგარი. მას ქირურგიულ ოტოლარინგოლოგიასა და პირის ღრუს ქირურგიაში არნახული სიზუსტე და ინოვაცია შემოაქვს. ALMA-ს CO2 ლაზერი იძლევა შესაძლებლობას განხორციელდეს მინიმალურად ინვაზიური, მაღალი სიზუსტის სხვადასხვა ტიპის ოპერაცია, ყურის, ცხვირის, ყელის და ასევე, პირის ღრუს პათოლოგიების დროს.

სხვადასხვა მოწყობილობების, აქსესუარების და ქირურგიული ხელსაწყოების მხარდაჭერითა და უმეტესი ქირურგიული მიკროსკოპების მიმართ ადაპტირებით, ENTelligence-ი ახდენს მკურნალობის შედეგების ოპტიმიზაციას და მინიმალურად ინვაზიურ ქირურგიულ პრაქტიკაში კარს უღებს ახალ შესაძლებლობებს.

შრეობრივი აბლაციით და სხივის შეღწევადობის ცვალებადი სიღრმით, სისტემა იძლევა მაღალი ქირურგიული სიზუსტისა და მკურნალობის კონტროლის შესაძლებლობას, მანინპულაცია არის მაქსიმალურად ეფექტური, ხოლო ქსოვილის დაზიანება მინიმალური.

პიქსელ CO2 ლაზერის აქსესუარებისა და სკანირების ხელსაწყოების მხარდაჭერა ზრდის ქირურგიულ მასშტაბებს და საშუალებას აძლევს სპეციალისტებს ხელი მიუწვდებოდეთ და განახორციელონ კომპლექსური მკურნალობა ფაქიზ ანატომიურ სტრუქტურებზე.


ENTelligence-ის ჩვენებები:

•    ლარინგოლოგია
•    ბრონქოსკოპია
•    ფრენოლოგია
•    ხვრინვა
•    ტონზილექტომია
•    პირის ღრუს ქირურგია
•    ოტოლოგია

 

 

 

  

ENTELLIGENCE-ის უპირატესობები
 

მაღალი
სიზუსტის
ქირურგია
                            დამწვრობის გარეშე
ზუსტი სკანერული აბლაცია
                                   
უსისხლო
განაკვეთი
                            სწრაფი აღდგენითი
პროცესი
                                   
მინიმალური დამხმარე
ინსტრუმენტების საჭიროება
                            გარემომცველი
ჯანმრთელი ქსოვილების
მინიმალური დაზიანება
                                   

ტექნოლოგია

 

Alma Pixel CO2

Pixel CO2 ქირურგიული სისტემა იყენებს უმაღლესი კომპიუტერული სიზუსტის CO2 ლაზერულ ტექნოლოგიას ყელ-ყურ-ცხვირისა და პირის ღრუს ქირურგიული პროცედურებისთვის. ნახშირორჟანგის ლაზერის მიერ გაცემული სინათლის ენერგიის გამოყენებით, პიქსელ CO2 ლაზერი დამწვრობის გარეშე იწვევს რბილი ქსოვილების აბლაციას, ვაპორიზაციას, გაკვეთას, ამოკვეთას და კოაგულაციას.


ჭკვიანი და ინტუიციური სამართავი პანელი

Pixel CO2 მოწოდებულია ინოვაციური, მარტივი და კომფორტული სამართავი პანელით. პროგრამაში წინასწარ გათვალისწინებულია თითოეული ნაბიჯი რაც სპეციალისტმა უნდა გაიაროს კონკრეტული ჩვენებიდან გამომდინარე. მნიშვნელოვანია, რომ პროგრამა თითოეული ინსტრუმენტის (აქსესუარის) შერჩევისას აუტომატურად არჩევს რეკომენდებულ პარამეტრებს. 

იმის გარდა, რომ სისტემა აუტომატურად გთავაზობთ საჭირო პარამეტრებს, კონკრეტული უნიკალური ჩვენებებიდან გამომდინარე შესაძლებელია პარამეტრების და ასევე ლაზერის ტიპების (აბლაციური vs. ფრაქციული აბლაცია) მანუალური ცვლილება. ხოლო არჩეულ პარამეტრებს მარტივად შეინახავთ სისტემაში, მომავალში გამოსაყენებლად.

 

 

 

გაკვეთა და კოაგულაცია სრულყოფილი კონტროლით

CO2 ლაზერი მისი ზუსტი სიღრმის განაკვეთის, შემცირებული ლატერალური თერმული ეფექტის და არაჩვეულებრივი კოაგულაციური ეფექტის გამო, ასევე მაღალი უსაფრთხოების მაჩვენებლით ქირურგიულ პრაქტიკაში ფართოდ არის ცნობილი.

ექსკლუზიური ტექნოლოგიების გამოყენებით ფაქიზი მიდამოების მკურნალობისას, Pixel CO2 აერთიანებს გაკვეთასა და კოაგულაციას ერთ ჩარჩოში. ეს ორი მეთოდი მუშაობს ერთობლივად და ექიმებს შესაძლებლობას აძლევს განახორციელონ ორივე მოქმედება, პროცედურის დროს აქსესურების შეცვლის გარეშე.  

„გაკვეთის“ (აბლაციის) მოდელში, პულსი ატარებს მაღალი სიხშირის ძალას, რომელიც იწვევს ქსოვილების დაუყოფნებლივ აბლაციას, ეპიდერმის-დერმის საზღვარზე. „კოაგულაციის“ (თერმული) მოდელში პულსი ატარებს ზომიერ სიმძლავრეს და უფრო დიდი  ხანგრძლივობით, იწვევს ქსოვილების გახურებას ეპიდერმის-დერმისის საზღვრის მიღმა, სისხლძარღვების და ქსოვილების შეჭმუხვნით.

ეს ორმაგი მოქმედების პულსი ქირურგებს შესაძლებლობას აძლევს მიაღწიონ ოპტიმალურ შედეგებს უფრო მოკლე დროში, სისხლის მინიმალური დანაკარგით და პაციენტის რეაბილიტაციის პერიოდის დროის შემცირებით.

ქირურგებს, კონკრეტული ჩვენებიდან გამომდინარე, შეუძლიათ ლაზერული სხივის ორი მოდელიდან ერთ-ერთის არჩევა.

განმეორებითი მოდელი (სტანდარტული პარამეტრი):

წარმოქმნის მაღალი ლაზერული ენერგიის მოკლე იმპულსებს. ეს მეთოდი ეფექტურია ქსოვილების გაკვეთისა და ვაპორიზაციისთვის.

პულსური მოდელი (ერთეული იმპულსი):

წარმოქმნის ლაზერული ენერგიის ერთეულ იმპულსს, უფრო ნელი, უფრო უსაფრთხო ენერგიის მისაღებად. 

ENTELLIGENCE-ის ბუნიკები

TruSpot მიკრომანიპულატორი + მცდ (CVD) + სკანერი


Alma-ს TruSpot მიკრომანიპულატორი წარმოადგენს ინტეგრირებულ მაღალი სიზუსტის სკანერს, რომელიც მიკროსკოპის ქვეშ ზუსტი და აკურატული მართვის შესაძლებლობას იძლევა. სამიზნე ადგილში ლაზერის ნაკადის პოზიციის კონტროლის მიზნით TruSpot ინტეგრირებულია მუდმივი ცვლადი დეფოკუსის (მცდ) ოპტიკურ სისტემასთან. მიკრომანიპულატორი შექმნილია იმისთვის, რომ შეინარჩუნოს ლაზერის ნაკადის  მნიშვნელოვნად მცირე ზომა (200-300 მიკრონი) განსხვავებულ სამუშაო მანძილზე მიკროქირურგიული სიზუსტის შესაქმნელად.TruSpot-ის აქრომატული და კოაქსიალური ლაზერული ნაკადი იძლევა მაღალი ხარისხის სიზუსტეს. დაბალი სიმძლავრის ლაზერის და სწრაფი ლაზერული ენერგიის მიმღები მექანიზმის გამოყენების შესაძლებლობა მიკროსკოპულ დონეზე ქსოვილების დაწვის გარეშე აბლაციის, და წინასწარ განსაზღვრული, განმეორებადი ვაპორიზაციის შესაძლებლობას იძლევა.

TruSpot-ი უზრუნველყოფს ლაზერის დაყოვნების დროის, სკანირების/ფორმის და მკურნალობის არეში სიმძლავრის სრულ კონტროლს, რითაც ექიმს შესაძლებლობა ეძლევა მაქსიმალურად აკონტროლოს პაციენტის შედეგები. ის იდეალურია მიკროსკოპული პროცედურებისთვის, მათ შორის ხორხისა და პირის ღრუს მიდამოში სამუშაოდ.
 


   

ქირურგიული 100მმ/50მმ/200მმ მაფოკუსირებელი ბუნიკები

სხვადასხვა ფოკალური სიგრძისა და თავაკის ზომის ფიქსირებული ფოკუსის მქონე ბუნიკები, რბილი ქსოვილების ზუსტი და სწორი გაკვეთის შესაძლებლობას იძლევა:

•    50 მილიმეტრიანი ბუნიკი, 0.125მმ დამიზნების წერტილით
•    100 მილიმეტრიანი ბუნიკი, 0.2მმ დამიზნების წერტილით
•    200 მილიმეტრიანი ბუნიკი (ფოკუსით/დეფოკუსით), 400 მიკრონი დამიზნების წერტილით   

LiteScan

LiteScan - ქირურგიული სკანერი არის ხელის მიკროპროცესორ-კონტროლირებული ლაზერული სკანერი, რომელიც ყელ-ყურ-ცხვირის და პირის ღრუს სხვადასხვა პროცედურებისთვის არის შექმნილი. ის, საჭიროებისამებრ ლაზერის სხივის პარამეტრების ინდივიდუალური ავტომატური მართვით, პროცედურის ეფექტურობის ოპტიმიზაციას ახდენს. დამწვრობის გარეშე ზედაპირული აბლაციისა და ვაპორიზაციის გარდა, სისტემა ასევე შესაძლოა გამოყენებულ იქნას ქსოვილების გაკვეთისა და ამოკვეთისათვის. 

LiteScan მკურნალობის თითეულ არეში ლაზერის დაყოვნების დროის, ფორმის და სიძლიერის სრული კონტროლის შესაძლებლობას იძლევა, შედეგად ექიმს აქვს შესაძლებლობა იმუშაოს მაქსიმალურად აკურატულად. სკანირების საშუალებით, ის იდეალურია გლანდების აბლაციისთვის, ნაწილობრივი ტონზილექტომიისა და პირის ღრუს პროცედურებისთვის (როდესაც კომბინირებულია 200მმ ორალურ მილთან)

 

 

 

ENTELLIGENCE-ის ბოჭკოები და დამატებითი


CO2-ის მოქნილი ბოჭკოები

Pixel CO2-ის ერთ ერთ უპირატესობას წარმოადგენს დრეკადი ლაზერის ბოჭკოვანი მილები, რომლებიც მაქსიმალური მოქნილობით და გამძლეობით გამოირჩევიან. მილის მოქნილობა ქირურგებს შესაძლებლობას აძლევს ადვილად მიაღწიონ ანატომიურად რთულად მისადგომ ადგილებში და ამავე დროს შეინარჩუნონ მაქსიმალური ვიზუალიზაცია. მაღალი ენერგიის გადაცემა მოქნილი ლაზერის ბოჭკოს გასწვრივ ქირურგებს შესაძლებლობას აძლევთ განახორციელონ მანიპულაცია მცირე დროში და მაქსიმალური ქირურგიული სიზუსტით.


   

ნაზალური ანაწყობი

ნაზალური ნაკრები- სპეციალური ოპტიკური მოწყობილობით, რომელიც შედგება:

•    120º-იანი თავაკი (150მმ)
•    90º-იანი თავაკი (80, 150მმ)
•    0º-იანი თავაკი (150მმ)
•    ჯაგრისი თავაკებისთვის

   
პირის ღრუს აქსესუარები

ვთზ (ვარიაბელური თავაკის ზომა) 1-4მმ ბუნიკი: აღნიშნული ბუნიკი ექიმს შესაძლებლობას აძლევს მკურნალობის შეწყვეტის გარეშე ხელით  ცვალოს დამიზნების წერტილის ზომა პროცედურის დროს.   ორალური ფარინგეალური ანაწყობი– 200 მილიმეტრიანი ბუნიკი,  უკანა და წინა ღილაკებით.

 

 

 

 

 

 

სიზუსტის ძალა!


მოწინავე ტექნოლოგიები ყველყურცხვირის და პირის ღრუს პროცედურებისთვის!


ENTelligence-ი არის CO2 ლაზერულ ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული მაღალტექნოლოგიური დანადგარი. მას ქირურგიულ ოტოლარინგოლოგიასა და პირის ღრუს ქირურგიაში არნახული სიზუსტე და ინოვაცია შემოაქვს. ALMA-ს CO2 ლაზერი იძლევა შესაძლებლობას განხორციელდეს მინიმალურად ინვაზიური, მაღალი სიზუსტის სხვადასხვა ტიპის ოპერაცია, ყურის, ცხვირის, ყელის და ასევე, პირის ღრუს პათოლოგიების დროს.

სხვადასხვა მოწყობილობების, აქსესუარების და ქირურგიული ხელსაწყოების მხარდაჭერითა და უმეტესი ქირურგიული მიკროსკოპების მიმართ ადაპტირებით, ENTelligence-ი ახდენს მკურნალობის შედეგების ოპტიმიზაციას და მინიმალურად ინვაზიურ ქირურგიულ პრაქტიკაში კარს უღებს ახალ შესაძლებლობებს.

შრეობრივი აბლაციით და სხივის შეღწევადობის ცვალებადი სიღრმით, სისტემა იძლევა მაღალი ქირურგიული სიზუსტისა და მკურნალობის კონტროლის შესაძლებლობას, მანინპულაცია არის მაქსიმალურად ეფექტური, ხოლო ქსოვილის დაზიანება მინიმალური.

პიქსელ CO2 ლაზერის აქსესუარებისა და სკანირების ხელსაწყოების მხარდაჭერა ზრდის ქირურგიულ მასშტაბებს და საშუალებას აძლევს სპეციალისტებს ხელი მიუწვდებოდეთ და განახორციელონ კომპლექსური მკურნალობა ფაქიზ ანატომიურ სტრუქტურებზე.


ENTelligence-ის ჩვენებები:

•    ლარინგოლოგია
•    ბრონქოსკოპია
•    ფრენოლოგია
•    ხვრინვა
•    ტონზილექტომია
•    პირის ღრუს ქირურგია
•    ოტოლოგია

 

 

 

  

ENTELLIGENCE-ის უპირატესობები
 

მაღალი
სიზუსტის
ქირურგია
                            დამწვრობის გარეშე
ზუსტი სკანერული აბლაცია
                                   
უსისხლო
განაკვეთი
                            სწრაფი აღდგენითი
პროცესი
                                   
მინიმალური დამხმარე
ინსტრუმენტების საჭიროება
                            გარემომცველი
ჯანმრთელი ქსოვილების
მინიმალური დაზიანება
                                   

ტექნოლოგია

 

Alma Pixel CO2

Pixel CO2 ქირურგიული სისტემა იყენებს უმაღლესი კომპიუტერული სიზუსტის CO2 ლაზერულ ტექნოლოგიას ყელ-ყურ-ცხვირისა და პირის ღრუს ქირურგიული პროცედურებისთვის. ნახშირორჟანგის ლაზერის მიერ გაცემული სინათლის ენერგიის გამოყენებით, პიქსელ CO2 ლაზერი დამწვრობის გარეშე იწვევს რბილი ქსოვილების აბლაციას, ვაპორიზაციას, გაკვეთას, ამოკვეთას და კოაგულაციას.


ჭკვიანი და ინტუიციური სამართავი პანელი

Pixel CO2 მოწოდებულია ინოვაციური, მარტივი და კომფორტული სამართავი პანელით. პროგრამაში წინასწარ გათვალისწინებულია თითოეული ნაბიჯი რაც სპეციალისტმა უნდა გაიაროს კონკრეტული ჩვენებიდან გამომდინარე. მნიშვნელოვანია, რომ პროგრამა თითოეული ინსტრუმენტის (აქსესუარის) შერჩევისას აუტომატურად არჩევს რეკომენდებულ პარამეტრებს. 

იმის გარდა, რომ სისტემა აუტომატურად გთავაზობთ საჭირო პარამეტრებს, კონკრეტული უნიკალური ჩვენებებიდან გამომდინარე შესაძლებელია პარამეტრების და ასევე ლაზერის ტიპების (აბლაციური vs. ფრაქციული აბლაცია) მანუალური ცვლილება. ხოლო არჩეულ პარამეტრებს მარტივად შეინახავთ სისტემაში, მომავალში გამოსაყენებლად.

 

 

 

გაკვეთა და კოაგულაცია სრულყოფილი კონტროლით

CO2 ლაზერი მისი ზუსტი სიღრმის განაკვეთის, შემცირებული ლატერალური თერმული ეფექტის და არაჩვეულებრივი კოაგულაციური ეფექტის გამო, ასევე მაღალი უსაფრთხოების მაჩვენებლით ქირურგიულ პრაქტიკაში ფართოდ არის ცნობილი.

ექსკლუზიური ტექნოლოგიების გამოყენებით ფაქიზი მიდამოების მკურნალობისას, Pixel CO2 აერთიანებს გაკვეთასა და კოაგულაციას ერთ ჩარჩოში. ეს ორი მეთოდი მუშაობს ერთობლივად და ექიმებს შესაძლებლობას აძლევს განახორციელონ ორივე მოქმედება, პროცედურის დროს აქსესურების შეცვლის გარეშე.  

„გაკვეთის“ (აბლაციის) მოდელში, პულსი ატარებს მაღალი სიხშირის ძალას, რომელიც იწვევს ქსოვილების დაუყოფნებლივ აბლაციას, ეპიდერმის-დერმის საზღვარზე. „კოაგულაციის“ (თერმული) მოდელში პულსი ატარებს ზომიერ სიმძლავრეს და უფრო დიდი  ხანგრძლივობით, იწვევს ქსოვილების გახურებას ეპიდერმის-დერმისის საზღვრის მიღმა, სისხლძარღვების და ქსოვილების შეჭმუხვნით.

ეს ორმაგი მოქმედების პულსი ქირურგებს შესაძლებლობას აძლევს მიაღწიონ ოპტიმალურ შედეგებს უფრო მოკლე დროში, სისხლის მინიმალური დანაკარგით და პაციენტის რეაბილიტაციის პერიოდის დროის შემცირებით.

ქირურგებს, კონკრეტული ჩვენებიდან გამომდინარე, შეუძლიათ ლაზერული სხივის ორი მოდელიდან ერთ-ერთის არჩევა.

განმეორებითი მოდელი (სტანდარტული პარამეტრი):

წარმოქმნის მაღალი ლაზერული ენერგიის მოკლე იმპულსებს. ეს მეთოდი ეფექტურია ქსოვილების გაკვეთისა და ვაპორიზაციისთვის.

პულსური მოდელი (ერთეული იმპულსი):

წარმოქმნის ლაზერული ენერგიის ერთეულ იმპულსს, უფრო ნელი, უფრო უსაფრთხო ენერგიის მისაღებად. 

ENTELLIGENCE-ის ბუნიკები

TruSpot მიკრომანიპულატორი + მცდ (CVD) + სკანერი


Alma-ს TruSpot მიკრომანიპულატორი წარმოადგენს ინტეგრირებულ მაღალი სიზუსტის სკანერს, რომელიც მიკროსკოპის ქვეშ ზუსტი და აკურატული მართვის შესაძლებლობას იძლევა. სამიზნე ადგილში ლაზერის ნაკადის პოზიციის კონტროლის მიზნით TruSpot ინტეგრირებულია მუდმივი ცვლადი დეფოკუსის (მცდ) ოპტიკურ სისტემასთან. მიკრომანიპულატორი შექმნილია იმისთვის, რომ შეინარჩუნოს ლაზერის ნაკადის  მნიშვნელოვნად მცირე ზომა (200-300 მიკრონი) განსხვავებულ სამუშაო მანძილზე მიკროქირურგიული სიზუსტის შესაქმნელად.TruSpot-ის აქრომატული და კოაქსიალური ლაზერული ნაკადი იძლევა მაღალი ხარისხის სიზუსტეს. დაბალი სიმძლავრის ლაზერის და სწრაფი ლაზერული ენერგიის მიმღები მექანიზმის გამოყენების შესაძლებლობა მიკროსკოპულ დონეზე ქსოვილების დაწვის გარეშე აბლაციის, და წინასწარ განსაზღვრული, განმეორებადი ვაპორიზაციის შესაძლებლობას იძლევა.

TruSpot-ი უზრუნველყოფს ლაზერის დაყოვნების დროის, სკანირების/ფორმის და მკურნალობის არეში სიმძლავრის სრულ კონტროლს, რითაც ექიმს შესაძლებლობა ეძლევა მაქსიმალურად აკონტროლოს პაციენტის შედეგები. ის იდეალურია მიკროსკოპული პროცედურებისთვის, მათ შორის ხორხისა და პირის ღრუს მიდამოში სამუშაოდ.
 


   

ქირურგიული 100მმ/50მმ/200მმ მაფოკუსირებელი ბუნიკები

სხვადასხვა ფოკალური სიგრძისა და თავაკის ზომის ფიქსირებული ფოკუსის მქონე ბუნიკები, რბილი ქსოვილების ზუსტი და სწორი გაკვეთის შესაძლებლობას იძლევა:

•    50 მილიმეტრიანი ბუნიკი, 0.125მმ დამიზნების წერტილით
•    100 მილიმეტრიანი ბუნიკი, 0.2მმ დამიზნების წერტილით
•    200 მილიმეტრიანი ბუნიკი (ფოკუსით/დეფოკუსით), 400 მიკრონი დამიზნების წერტილით   

LiteScan

LiteScan - ქირურგიული სკანერი არის ხელის მიკროპროცესორ-კონტროლირებული ლაზერული სკანერი, რომელიც ყელ-ყურ-ცხვირის და პირის ღრუს სხვადასხვა პროცედურებისთვის არის შექმნილი. ის, საჭიროებისამებრ ლაზერის სხივის პარამეტრების ინდივიდუალური ავტომატური მართვით, პროცედურის ეფექტურობის ოპტიმიზაციას ახდენს. დამწვრობის გარეშე ზედაპირული აბლაციისა და ვაპორიზაციის გარდა, სისტემა ასევე შესაძლოა გამოყენებულ იქნას ქსოვილების გაკვეთისა და ამოკვეთისათვის. 

LiteScan მკურნალობის თითეულ არეში ლაზერის დაყოვნების დროის, ფორმის და სიძლიერის სრული კონტროლის შესაძლებლობას იძლევა, შედეგად ექიმს აქვს შესაძლებლობა იმუშაოს მაქსიმალურად აკურატულად. სკანირების საშუალებით, ის იდეალურია გლანდების აბლაციისთვის, ნაწილობრივი ტონზილექტომიისა და პირის ღრუს პროცედურებისთვის (როდესაც კომბინირებულია 200მმ ორალურ მილთან)

 

 

 

ENTELLIGENCE-ის ბოჭკოები და დამატებითი


CO2-ის მოქნილი ბოჭკოები

Pixel CO2-ის ერთ ერთ უპირატესობას წარმოადგენს დრეკადი ლაზერის ბოჭკოვანი მილები, რომლებიც მაქსიმალური მოქნილობით და გამძლეობით გამოირჩევიან. მილის მოქნილობა ქირურგებს შესაძლებლობას აძლევს ადვილად მიაღწიონ ანატომიურად რთულად მისადგომ ადგილებში და ამავე დროს შეინარჩუნონ მაქსიმალური ვიზუალიზაცია. მაღალი ენერგიის გადაცემა მოქნილი ლაზერის ბოჭკოს გასწვრივ ქირურგებს შესაძლებლობას აძლევთ განახორციელონ მანიპულაცია მცირე დროში და მაქსიმალური ქირურგიული სიზუსტით.


   

ნაზალური ანაწყობი

ნაზალური ნაკრები- სპეციალური ოპტიკური მოწყობილობით, რომელიც შედგება:

•    120º-იანი თავაკი (150მმ)
•    90º-იანი თავაკი (80, 150მმ)
•    0º-იანი თავაკი (150მმ)
•    ჯაგრისი თავაკებისთვის

   
პირის ღრუს აქსესუარები

ვთზ (ვარიაბელური თავაკის ზომა) 1-4მმ ბუნიკი: აღნიშნული ბუნიკი ექიმს შესაძლებლობას აძლევს მკურნალობის შეწყვეტის გარეშე ხელით  ცვალოს დამიზნების წერტილის ზომა პროცედურის დროს.   ორალური ფარინგეალური ანაწყობი– 200 მილიმეტრიანი ბუნიკი,  უკანა და წინა ღილაკებით.

გსურთ დაიწყოთ ბიზნესი
ესთეტიკის სფეროში 0,00 ინვესტიციით?
ჩვენი ექსპერტები ყველა კითხვაზე გიპასუხებენ